Mariager kirkes musiksider
Søn d. 29. okt 2023 kl. 16:30
Musikgudstjeneste
Lidt efter engelsk forbillede afholdes musikgudstjeneste, hvor Klosterkoret medvirker og fremfører musik af bl.a. Orlando di Lasso, Otto Mortensen, Thomas Tallis og Søren Birch.
Søn d. 12. nov 2023 kl. 15:00

Ensemble Orion ledsaget af orgel og cello fremfører Domenico Scarlattis hovedværk: Stabat Mater under musikalsk ledelse af Søren K. Hansen
Søn d. 3. dec 2023 kl. 15:00
Juleoratorium
Bachs storslåede juleoratorium, der fortæller historien om Jesu fødsel i den smukkeste musik, fremført af Coro Misto og musikere fra Odense Symfoniorkester. Det hele under ledelse af Søren Birch.
Ons d. 13. dec 2023 kl. 19:30
Kor koncert
Klosterkoret byder på traditionsrige christmas carols og danske julesange ved denne julekoncert.
Efter koncerten er der traditionen tro jule-nachspiel i klostret.
Søn d. 17. dec 2023 kl. 19:30
Julesalmemaraton
Sædvanen tro afholdes der i december julesalmemaraton i Mariager Kirke. Der synges i år uddrag af i alt 24 julesalmer i stearinlysets skær.
2. adventskoncert Julens koraler d. 4. dec. 2005 kl. 16:00 (gratis adgang)

Rita Jacobsen, sopran og

Mikael Ustrup, orgel

 

Fremfører advents- og julemusik af bl.a.

Bach og Händel

 


Koncertprogram . . . . .
Johann Sebastian Bach: (1685-1750)
 
 
 
 
 
George Friederich Händel (1653 - 1713)
 
 
Johann Sebastian Bach: 
 
2 julesalmer:
 
 
Johann Sebastian Bach: 
 
3 orgelkoraler fra Schübler-samlingen
 
Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645
Wo sol ich fliehen hin BWV 646
Meine Seel erhebt dem Herren BWV 648
 
How beautifull are the feets (fra Messias)
He shall feed his flock (fra Messias)
 
Orgelkoral: In dulce jubilo
 
Velkommen igen Guds engle (Grundtvig/Weyse)
Mit hjerte altid vanker (Brorson/Carl Nielsen)
 
Orgelkoral: In dulce jubilo
 
Et exultavit (fra Magnificat)
 

Programnoter . . . . .
Ikke megen af den musik Bach skrev blev udgivet i hans samtid, men omkring 1748 udgav Johann Georg Schübler "6 koraler af forskellige herkomst beregnet til at blive opført på et orgel med to maualer og pedal".
Idag kendes disse koraler som Schübler-koralerne.
Det pudsige ved denne orgelmusik er, at den ikke er orgelmusik, men bearbejdelser fra Bach's egne kantater (pånær Wo soll ich fliehen hin som menes at være et originalt orgelværk). Der er nu ingen der bemærker, at disse værker ikke oprindeligt er skrevet for orgel.

Ved denne koncert omkranses de tre orgelkoraler, som hører specifikt til adventstiden, af sungne vers fra Bach's tilsvarende koral, så det giver en 3 x 3 indledning på koncerten.

Wachet auf, ruft uns die Stimme
der Wächter sehr hoch auf der Zinne:
wach' auf, du Stadt Jerusalem!
Mitterbacht heisst deise Stunde;
sie rufen uns mit hellem Munde:
wo seid ihrklugen Jungfrauen?
Wohlauf der Bräutgam kommt,
steht auf! die Lampen nehmt.
Alleluja!
macht euch bereit zu der Hochzeit,
iht müsset ihm entgehen.

Gloria sei dir gesungen
mit Menschen und englischen Zungen,
mit Harfen und mit Cymbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten
an deiner Stadt: wir sind Consorten
der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug' hat je gespürrt,
kein Ohr har je gehört
solche Freude.
Dess sind wir froh io!
io! ewig in dulci jubilo.

Wo soll ich fliehen hin,
Weil ich beschweret bin
Mit viel und großen Sünden?
Wo soll ich Rettung finden?
Wenn alle Welt herkäme,
Mein Angst sie nicht wegnähme.

Mir mangelt zwar sehr viel,
Doch, was ich haben will,
Ist alles mir zugute
Erlangt mit deinem Blute,
Damit ich überwinde
Tod, Teufel, Höll und Sünde.

Meine Seele erhebet den Herrn
und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands.

Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Händels Messias hører egentlig ikke fra komponisten hånd til jul, men en stor del af teksten er fra Esajasprofetierne om Jesu komme.

How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things.

Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!«
(Esajas 52,7) (Romerbrevet 10,15)

He shall feed His flock like a shepherd, and He shall gather the lambs with His arm, and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young.
Come unto Him all ye that labour and that are heavy laden, and He will give you rest. Take His yoke upon you, and learn of Him, for He is meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls.

Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæl.
(Esajas 40,11) (Mattæus 11, 28-29)

Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

2. Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

4. Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge;
o, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

7. Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

8. O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!

Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

3. Men ak! hvad skal jeg sige,
når jeg vil tænke på,
at Gud af Himmerige
i stalden ligge må,
at Himlens fryd og ære,
det levende Guds Ord,
skal så foragtet være
på denne slemme jord!

8. En spurv dog har sin rede
og sikre hvilebo,
en svale ej tør lede
om nattely og ro,
en løve véd sin hule,
hvor den sin ro kan få;
skal da min Gud sig skjule
i andres stald og strå?

9. Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, dog herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
her skal du blive trolig
i kærligheden svøbt.


Bach har skrevet ét "Magnificat".
Magnificat betyder "Marias lovsang". Teksten er fra Lukas 1, 46-56 og den lille bid hvorover Bach har skrevet en af sine bedste sopranarier lyder:

Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.

og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!


Pressemeddelelse . . . . .
Få dage i kirkeåret har musik tilknyttet i ligeså høj grad som 2. søndag i advent.
Bach skrev sin kantete ”Wachet auf ruft uns die Stimme” til præcis 2. søndag i advent og efter 2. tekstrække.
Det er præcis den dag årets 2. adventskoncert i Mariager Kirke finder sted.
Bach egen orgeltranskription af koralen fra kantaten hører til de kendteste orgelværker overhovedet.
Det var et af de eneste værker Bach fik trykt og udgivet i sin samtid. At vi har overhovedet har adgang til Bach’s musik i dag, skyldes at hans nærmeste var klar over hans geni og overleverede hans musik til os. Det er ikke en given ting.
Sammen med andre orgelkoraler af Bach danner den rammen om en koncert, med musik til adventstiden.
Rita Jacobsen synger dels koralerne til Bachs musik dels arier fra Messias.
Koncerten finder sted kl. 16 og der er gratis adgang.


KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Koncerter i 2023
Koncerter i 2024
Koncerter i 2025

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: organist(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2023