Organistens musiksider
  OBSPå grund af Coronasituationen er alle koncerter og musiske aktiviteter aflyst indtil videre.

Sommerkoncerterne, der bl.a. skulle have markeret et 10 års jubilæum for kirkens Aubertin-orgel, er aflyst, bl.a. fordi udenlandske allerede engagerede solister ikke ville kunne garantere, at de kunne komme til Danmark som verden ser ud lige nu.

Hvis situationen bedres, vil der muligvis blive arrangeret nogle koncerter i august måned.

Du kan stadig tilmelde dig kirkens musiknyhedsbrev, hvis du ønsker at blive informeret per mail om kirkens koncerter. Klik her for at tilmelde dig kirkens koncertnyhedsbrev


Lør d. 3. okt 2020 kl. 19:30


følger
Orgelmesse over Luthers Katekismussalmer - Lars Sømod, orgel - lørdag d. 5. marts kl. 16:00 (gratis)

Meget lidt af Bachs musik blev udgivet i hans levetid, og ‘Klaver-øvelserne’, som han udgav i Leipzig 1731-41, kan vi nok betragte som betydningsfulde for Bach selv.
Ellers ville han næppe have ladet dem udgive; mange, større værker fra hans ungdom og manddomsår kunne være trykt, men han valgte, da han var omkring 50 år gammel, at udgive fire bind med øvelser for de i tiden anvendte tangentinstrumenter:
Ét-manuals cembalo, to-manualers cembalo og orgel.

Titlen har altså intet med vores ‘klaver’ at gøreog heller ikke med vores ‘øvelser’, altså etuder.
Man skal snarere forstå den som ‘meditationsøvelser’ eller ‘fordybelsesøvelser’ i antik forstand; som etuder er musikken altfor kompliceret.

I det tredie bind af øvelserne finder videnne koncerts musik.
Bachforskeren Albert Schweitzer har kaldt bindet ‘Orgelmesse’, altså en gudstjeneste for orgel alene, fordi der er lighedspunkter med den lutherske højmesseliturgi.

Hvordan Bach har forestillet sig musikken opført er svært at sige, for den store liturgiske frihed, Luther i sine angivelser for højmesseliturgien har angivet, gør det ikke oplagt at forestille sig musikken som en gudstjeneste i snæver forstand.

Men en præcis, musikalsk redegørelse for Luthers Reformation og praktiske teologi, det kan man godt antage, at Bach har villet med dette værk.

Set og hørt alle ledder gennemsyrer evangelisk-luthersk kristentro musikken og formerne: Martin Luthers salmer over højmessens nedarvede led er genstand for fordybelse ligesom hans salmer, der knytter sig til hans katekismus (kristendomsundervisningens grundbog).

Da Bachs ‘Orgelmesse’ udkom, havde disse melodier været i brug i mere end 200 år og Bach bruger melodiernes konturer til at lave øvelser i fordybelse/meditation over kristentroens ‘otte søjler’:
Anråbelsen, lovsangen, syndefaldet, trosbekendelsen, bønnen, dåben, syndsforladelsen og nadverfællesskabet.

Ligesom de kirkelige musiksamlinger (gradualerne) udkom til to forskellige kirketypers brug – nemlig større købstadskirker og landsbykirkerlader Bach sine fordybelsesøvelser inspirere af både det store, kostbare orgel med flere manualer og pedal samt det mindre orgel med kun én tangentrække til hænderne. '

Lars SømodKoncertprogram . . . . .
Johann Sebastian Bach
(1685-1750) 
Clavierübung III (de store koraler)
Praeludium und Fuge Es-Dur, BWV 552,1

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
   a 2 Clav. e Pedale

Christe, aller Welt Trost, BWV 670
   a 2 Clav. e Ped.

Kyrie Gott Heiliger BWV 671
   a 5 con Organo pleno

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676
    a 2 Clav. e Pedale

Dies sind die heil’gen zehn Gebot BWV 678
    a 2 Clav. e Pedale

Wir glauben all an einen Gott 680
    In Organo pleno

Vater unser im Himmelreich 682
    a 2 Clav. e Pedale

Christ unser Herr zum Jordan kam 684

Aus tiefer Not schrei ich zu dir 686
    a 6 in Organo pleno con Pedale doppio

Jesus Christus unser Heiland 688
    a 2 Clav.

Fuga BWV 552,2
60:00
60:00


Pressemeddelelse . . . . .
Bach's store Dritter Teil i Mariager Kirke.
Dritter teil betyder jo tredje del og det kan jo være af så meget, men når det drejer sig om Johann Sebastian Bach er det meget præcist. Det handler om Clavierübung tredje del.
Meget lidt af Bachs musik blev udgivet i hans levetid, og ‘Klaver-øvelserne’, bind I,II,III og IV, som han udgav i Leipzig 1731-41, kan vi nok betragte som betydningsfulde for Bach selv - ellers ville han næppe have ladet dem udgive.
Mange, større værker fra hans ungdom og manddomsår kunne være trykt, men han valgte, da han var omkring 50 år gammel, at udgive fire bind med øvelser for de i tiden anvendte tangentinstrumenter:
Ét-manuals cembalo, to-manualers cembalo og orgel.
Titlen har altså intet med vores ‘klaver’ at gøre – og heller ikke med vores ‘øvelser’, altså etuder.
Man skal være mere end almindeligt øvet for at kunne spille disse øvelser/værker, hvor Bach på det nærmeste ikke undlader en eneste af barokkens former. Der er præludium og fuga, orgelkoraler, hvor melodierne præsenteres på snart sagt alle måder.
Ved orglet i Mariager Kirke lørdag d. 5. marts sidder organist ved Vor Frelsers kirke i København - Lars Sømod - der har dette store værk i fingere efter en opførelse i København sidste år.
Vi er på vej mod reformationsåret i 2017 og dette er det tætteste den reformerte kirkemusik kommer en egentlig orgelmesse.
      

KoncerterHøjmesser/salmerAubertin-orgletOrganist & KorKontakt

Næste koncert

Alle koncerter i 2020
Alle koncerter i 2021
Alle koncerter i 2022

Alle koncerter

Koncertnyhedsbrev
Næste højmesse
Kommende højmesser

Den Danske Salmebog
Salmevalg til kirkeåret
Julesalmemaraton
Billeder af orglet
Disposition
Bernard Aubertin
Sound bits
Media
Discografi
Download
Kirkens organist

Klosterkoret
Klosterkorets øveside

Kirkekoret
Kirkens organist
Mikael Ustrup
Klosterstien 12
DK-9550 Mariager
Mobil: 61 35 54 47

Mail: mikael(ad)
mariagerkirke.dk

Mandag er fridag

Denne side er lavet af Mikael Ustrup 1997-2020